11 September 2012

Giving power to the audience.

Saya percaya memberi kuasa kepada para penonton semata-mata tidak cukup untuk menjana minat yang berkekalan. Okay, sudah beri kuasa dan apa berlaku seterusnya? Manusia tidak akan puas hanya dengan kuasa. Mereka mahu lihat apa yang mereka dapat melalui kuasa yang diberi. For me, we should not biarkan penonton menunggu. People want immediate results. Give them reasons to hold on to the power.

Again, ini hanyalah minda seorang junior exec. Rise.

No comments: