24 February 2013

Sedalam fikiran manusia

Berapa dalam fikiran manusia? Allah telah pastikan pada kita fikiran manusia terbatas.
Terbatas pada yang ghaib. Terbatas pada nurani level tinggi.
Hukum adat manusia dilahirkan mengikut generasi terdahulu, tanpa menyoal.
Sesetengah aspek kehidupan bernilai untuk dipersoalkan, nilai jawapannya tidak terhingga.

10bulan bekerja sebagai brand ambassador, satu aspek kehidupan yang amat bernilai untuk diterokai adalah fikiran manusia. Elemen paling penting dan dekat dengan manusia. Cara manusia mengawal fikiran dan mengolah energi kepada emosi dan perlakuan. Perbezaan manusia boleh dilihat melalui apa mereka luahkan dan perbuatan yang cuba mereka sampaikan. Perbezaan ini orang bijak pandai gelar sebagai taraf energi fikiran. Lebih tinggi taraf energi fikiran seseorang, lebih elemen positif dan berwibawa akan diluahkan.

Latihan untuk meningkatkan taraf energi ini? Berhenti, ambil nafas dan fikir sewarasnya. Fikirkan solusi dan kurangkan masalah sebanyak yang mungkin. 

No comments: