13 October 2011

Assalamualaikumwarahmatullah

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu" 

Diri itu kuat. Percaya pada diri. Pasti temui jalan yang hebat.
Yang hebat apabila segalanya, dilapiskan bersama Iman yang jitu.
Kau pasti boleh.
Allah sentiasa dalam hati.  Membantumu dalam cara yang paling berhikmah.

No comments: